Circusart.nl wil verbindingen leggen tussen hedendaagse circusmakers en podia en festivals in Nederland. Wij beginnen met een klein maar fijn aanbod dat met de ontwikkeling van het hedendaags circus mee zal groeien.
Het palet is wijd, het begint bij familievoorstellingen en gaat via crossovers tussen circus en dans naar avantgardistisch circustheater.
Circusart.nl is een initiatief van J├Ârdis Cordua die in 2013 de circustheaterwerkplaats
Circunstruction heeft opgericht. Veel voorstellingen die via circusart.nl te programmeren zijn, zijn begonnen bij Circunstruction. Circusart.nl wordt gefaciliteerd door Stichting snaD.