Senses

Ongelukjes en ongeplande dingen gebeuren nu eenmaal. Laat het maar gebeuren en geniet dat hieruit nieuwe mogelijkheden ontstaan. Misschien is de nieuwe oplossing voor uw probleem wel beter dan degene die u oorspronkelijk voor ogen had. Dieren schijnen hierin juist heel goed te zijn. Gewoon genieten van het moment en je aanpassen aan de huidige situatie.
David Eisele verkent de grenzen tussen dier en mens, een mutatie in een soort die diabolos wil manipuleren. Instincten, reflexen en natuurlijke zintuigen bepalen het oude spel van de balans tussen spelen en overleven. In een betoverende en boeiende voorstelling mixt David vernieuwende diabolokunsten – waarbij hij zijn hele lichaam gebruikt om zijn rekwisieten te besturen met zijn geheel eigen stijl van bewegen. Laat u verassen door de vrije uitvoering en de zwevende momenten van een vliegend object: de diabolo.

Accidents and unplanned things happen. Let them happen and appreciate that, from those events, new possibilities will appear. Maybe the new way of finding a solution for your problem is even better than the one you originally planned to achieve. It is not always easy, but arenĀ“t animals actually pretty good at that? Just enjoying the moment they are in and adapting to the situation they are currently surrounded by.
David Eisele explores the borders between animal and human, mutating into a species which aims to manipulate Diabolos. Instincts, reflexes and natural senses are taking over in the oldest game of finding the balance between survival, play and living in the moment. In an enthralling, captivating and engrossing performance David Eisele mixes exclusive diabolo skills in which he uses his whole body to manipulate and control his props with a characteristic and grounded movement style. Be pleased by the released and absolutely innocent floating moment of a flying object. The Diabolo.

Foto: Kolja Huneck

Foto: Kolja Huneck

Technische lijst : link
Download : link